Công tác tư vấn trước khi cho máu trong truyền máu

Tư vấn trước khi cho máu phải được thực hiện đầu tiên trong quy trình chọn người cho máu, thông qua một chương trình tuyên truyền, giáo dục và vận động người cho máu có hiệu quả.

Công tác tư vấn trước khi cho máu trong truyền máu

Công tác tư vấn trước khi cho máu trong truyền máu

Giáo dục và vận động người cho máu tình nguyện

Những người cho máu tình nguyện được xác định là an toàn hơn người nhà, người thân cho máu và đặc biệt là những người bán máu và cho máu chuyên nghiệp. Cũng như vậy những người cho máu thường xuyên thì an toàn hơn những người cho máu mới hoặc những người cho máu một lần thụ động. Xây dựng được hệ thống người cho máu thường xuyên, tình nguyện là biện pháp tốt nhất để đảm bảo cung cấp máu đẩy đủ an toàn và trên cơ sở liên tục.

Chuyên trang tin tức sức khỏe mới nhất có cập nhật, giáo dục người cho máu là một phần tất yếu của chiến dịch tuyển chọn người cho máu. Có ba mục tiêu cơ bản trong chiến dịch giáo dục, vận động và tuyển chọn người cho máu đó là tăng cường thay đổi trong nhận thức, quan điểm của người dân để họ hiểu được vì sao cho máu là cần thiết cho sự sống, cứu sống người và phục vụ cho cộng đồng, tăng cường giáo dục nhằm làm thay đổi thái độ của người dân để họ trở nên sẵn sàng cho máu trên cơ sở thường xuyên, tình nguyện và đảm bảo rằng những người có khả năng cho máu hiểu được tầm quan trọng của máu an toàn, nhờ vậy họ sẽ không cho máu nếu họ thấy mình có sức khỏe kém, hoặc có nguy cơ truyền các bệnh qua đường truyền máu.

Trung tâm truyền máu quốc gia hoặc vùng có thể chỉ định một cơ quan chịu trách nhiệm vận động hoặc tuyển chọn người cho máu đứng ra tổ chức một chương trình giáo dục, vận động và tuyển chọn người cho máu.

Tài liệu giáo dục là một phần quan trọng của chiến dịch tuyển chọn người cho máu. Các tài liệu giáo dục có thể là tờ rơi, áp phích, phim, băng video, biểu đồ, máy chiếu v.v… được làm tại các cơ sở truyền máu quốc gia, hội chữ thập đỏ, hoặc đơn vị giáo dục sức khỏe thuộc Bộ Y tế.

Thông tin tư vấn trước khi cho máu

Thông tin tư vấn trước khi cho máu

Thông tin tư vấn trước khi cho máu

Những người cho máu thường nghĩ rằng nếu họ cảm thấy khỏe tức là họ khỏe mạnh. Điều này không phải luôn đúng. Do vậy cần phải cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin về sức khỏe cho họ và các hành vi nguy cơ có thể làm cho họ không phù hợp với việc cho máu, đặc biệt khi họ là người nhà, người thân cho máu hoặc những người bán máu.

Người cho máu cần có những hiểu biết đơn giản về sinh lý học của máu, các nguyên nhân thiếu máu, việc cần máu trong điều trị lâm sàng. Họ cũng cần có hiểu biết về các bệnh có thể lây truyền qua đường truyền máu như HIV, viêm gan B, sốt rét…

Một trong những phần quan trọng nhất của việc tư vấn trước khi cho máu là giải thích hành vi nguy cơ là gì và vì sao nó lại cần thiết để xác đinh xem người cho máu có nguy cơ với các bệnh nhiễm trùng truyền qua đường truyền máu hay không. Vấn đề đặc biệt quan trọng là động viên người cho máu tự sàng lọc, tự loại khi họ biết được họ thuộc nhóm người có liên quan tới một hành vi nguy cơ.

Giải thích cho họ hiểu biết những thuật ngữ chuyên môn đối với HIV hoặc các biểu hiện của các bệnh nhiễm trùng khác nhất là  những người thuộc nhóm hành vi nguy cơ.

Nguồn: Y Dược Bắc Ninh tổng hợp